برای رسیدن به ریاست باید هزینه پرداخت کنید. این هزینه همان نظم و انضباط است.هیچ رهبری بدون نظم و انضباط نمی تواند موفق شود. یک فرد منظم برای رسیدن به اهداف بلند مدت از تفریح ها و لذت های کوتاه مدت می گذرد.البته برای تبدیل شدن به یک فرد منظم به عادات روزانه ای نیاز است. تنها افراد منظم با عادت های خاص می توانند زندگی خود را دگرگون سازند.

این عادات می توانند جهت زندگی ما را تغییر دهند. در حالی که برخی از مردم به عادات رقت انگیزی مانند غیبت کردن دچارند برخی دیگر عاداتی قدرتمند مانند ستایش کردن دیگران دارند.مهم نیست شما که هستید یا از کجا آمده اید.عادات شما، می توانند موجب سازندگی یا شکست شما شوند.

عادات شما چیست و شما را به چه سمتی هدایت می کنند؟

 

چاپ ایمیل

انتظار می رود اقتصاد الکترونیک در سال 2015 و سالهای آینده، مسیری صعودی و رشدی سریع داشته باشد. به عنوان یک کارآفرین، این فرصت برای رسیدن به  موفقیت و پایداریِ مهیج ، امیدوار کننده و جذاب است.

خواه در گذشته با مساله آغاز نمودن تجارت الکترونیک درگیر شده باشید و یا در آینده با اولین  سرمایه در فکر شروع آن باشید باید بدانید که اکنون زمان آن رسیده تا اولین گام را در این مسیر بردارید.

چاپ ایمیل

 

مزیت رقابتی مجموعه ایی از عوامل یا توانمندی هایی است که یک کمپانی یا شرکت را به عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد وهمچنین ارتباط مستقیم با ارزش های مورد نظر مشتری دارد بنابراین برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان هم باید به موقعیت خارجی خود توجه کند و هم توانمندی های داخلی خود را مورد توجه قرار دهد.

چاپ ایمیل


در ایمیل مارکتینگ برای هر کدام از ایمیل های کسب و کاری حدودا یک دلار می پردازند اگرچه ایمیل در مقایسه با رسانه های اجتماعی و روند های در حال ظهور مانند تبلیغات بومی غیر جذاب است اما این روش می تواند به طور مداوم برای بازاریان، محیط جذاب تری را به وجود آورد.
دراینجا یک چک لیست خلاصه از 5 مورد از ملزومات استراتژی ایمیل را معرفی می کنیم:

چاپ ایمیل