سخنرانی دبیر کنسرسیوم کسب و کار اینترنتی ایران در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

چهارمین نشست از هفتمین سری نشست های تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی ، با عنوان استراتژی محتوا در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار شد. مهندس محمد صادق مالکی، دبیر کنسرسیوم کسب و کار اینترنتی و خانم زهرا ناصری از "دانشگاه تهران" سخنرانان این نشست بودند که پس از خوش آمدگویی آقای دکتر مصطفی امینی به بیان دیدگاه های خود درباره استراتژی محتوا پرداختند.

ابتدا سرکار خانم زهرا ناصری به بیان مباحث کلیدی درباره استراتژی محتوا پرداختند.

سپس، دبیر کنسزسیوم کسب و کارهای اینترنتی ایران، مهندس محمد صادق مالکی، با رویکرد استراتژی محتوا در حوزه کسب و کار شروع کردند و در ادامه با نمایش دو فیلم چند دقیقه ای و شبیه سازی استرانژی محتوا به منوی غذایی برای مشتریان به جذابیت این موضوع افزودند. به زعم ایشان، این مطالب در واقع راهنمایی است برای صاحبان کسب و کارهای محتوا محور برای عرضه و ایجاد بهینه محتواهایشان در محیط های مختلف و امید است با توجه بیشتر ایشان به این موضوع، شاهد رشد روزافزون آن ها باشیم.

                                                                               

جهت دریافت فایل ارایه شده در نشست اینجا را کلیک نمایید

  • Hits: 6219