۱۰ قانون استیو جابز برای موفقیت .

۱۰ قانون استیو جابز برای موفقیت که در زندگی کاری خود به آنها عمل کرد. در ویدئوی بعدی منظر ۱۰ قانون بعدی از یک کارآفرین موفق دیگر باشید

در کانال آپارات ما ببینید

۱۰ قانون استیو جابز برای موفقیت

چاپ ایمیل