بازاریابی دیجیتال ابزار یا تکنیک ؟

در آخرین فصل سال، در تاریخ 30 دی ماه 1395، همایش راهکار‌های بازاریابی و فروش توسط موسسه بازار دانایی در مرکز همایش‌هایی صدا و سیما برگزار شد.

در این همایش بسیاری از اساتید مطرح بازاریابی و فروش ایران حضور داشتند که در مورد آخرین دستاوردهای روز دنیا در این حوزه سخنرانی‌های خود را ایراد کردند.

کنسرسیوم کسب و کار اینترنتی ایران اعتقاد دارد یک معضل بزرگ و پیچیده برای کسب و کارها و صنعت ما، معقوله فروش و بازاریابیست. که با توجه به فرهنگ و اقتصاد پیچیده ما، هماهنگ سازی علم روز دنیا را با شرایط اقتصادی کشور دشوار نموده است. از این رو پرداختن به موضوع بازاریابی و فروش را یکی از فعالیت‌های اصلی خود چه برای کسب و کارهای اینترنتی چه سایر کسب و کارها قرار داده است.

از این رو محمد صادق مالکی دبیر کنسرسیوم کسب و کار اینترنتی نیز به عنوان هیات علمی ویکی مارکتینگ در این رویداد به عنوان سخنران در پنل هیات علمی حضور داشت.

وی با اشاره به اینکه بازاریابی دیجیتالی فقط تکنیک نیست و به صورت مستقل قابلیت استفاده ندارد به این موضوع مهم اشاره کرد که بازاریابی دیجیتالی به عنوان یک ابزار باید در خدمت دانش بازاریابی قرار گیرد تا با بهره‌گیری از تکنیک‌های بازاریابی و استفاده از ابزار مناسب بازاریابی دیجیتالی بتوان اهداف فروش کسب و کار را رقم زد.

همچنین در ادامه متذکر شد که تمام کسب و کارها فارغ از کسب و کارهای اینترنتی، حتی کسب و کارهای سنتی برای دوام در بازار امروزی و رقابت با سایر رقبا، نیاز به تشکیل واحد بازاریابی دیجیتال دارند.

  • Hits: 6364