Capture قطار تکاپو در استان مازندران به ایستگاه اجرا نزدیکتر شد

قطار تکاپو در استان مازندران به ایستگاه اجرا نزدیکتر شد

استانداری استان مازندران صبح روز 17 آبان با حضور مدیران کل این استان، میزبان مدیران کنسرسیوم کسب و کار اینترنی ایران بودند. این نشست با حضور دکتر طهماسبی، مدیر کل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات استان مازندران و برخی مدیران کل استان همچون سازمان نظام صنفی رایانه ای، شهرداری ساری، بنیاد نخبگان استان، مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه مازندران، پارک علم وفناوری استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، مرکز برنامه ریزی نوسازی و فناوری اطلاعات، دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان، دانشگاه علوم و فنون بابل، دانشگاه نوشیروانی بابل، مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، دانشگاه علم و فناوی بهشهر برگزار شد و در آن محمدصادق مالکی، دبیر کنسرسیوم کسب و کارهای اینترنتی ایران، در خصوص نحوه راه اندازی و برنامه ریزی پروژه توضیحاتی داد.پس از بحث و بررسی در مورد جزییات کار و پاسخ دادن به سوالات برخی از مسئولین در انتهای جلسه مقرر شد، نشست بعدی در تهران پیرامون بررسی زمینه ها و امکانات موجود در استان مازندران برای ایجاد و احداث پارک تولید محتوا برگزار شود.