قطار تکاپو در دومین ایستگاه

کنسرسیوم کسب و کار اینترنتی ایران مجری ایجاد پارک تولید محتوای ایران در استان مازندران


پس از آغاز طرح تکاپو که با هدف ایجاد اشتغال پایدار در حوزه IT و ICT در مناطق مختلف ایران آغاز به کار کرده است، مجموعه های بزرگ تولید محتوا در کشور با قرار گرفتن زیر چتر کنسرسیوم کسب و کار اینترنتی ایران و با هدف تولید محتوای فاخر و ایجاد فرصت های اشتغال پایدار در قالب طرح تکاپو، در خصوص اجرای این طرح ملی اقدام به برگزاری جلسات متعدد و بررسی کارشناسانه راهکار های گوناگون در این خصوص نمودند.

ماحصل این جلسات همسویی اهداف و رسیدن به نقاط همکاری مشترک و نهایتا انعقاد تفاهم نامه های گوناگون در این خصوص بود که این مهم در مراسمی واقع در استانداری مازندران در شهر ساری برگزار و این استان بعنوان دومین استان در طرح ملی تکاپو که طرحی مشترک بین وزارت فناوری ارتباطات و فناوی اطلاعات و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بین المللی یونیدو است، برگزیده و وارد مرحله اجرایی طرح شد.

در چارچوب این تفاهم نامه مسئولیت راه اندازی پارک تولید محتوای ایران به کنسرسیوم کسب وکار اینترنتی ایران واگذار شد.

  • Hits: 6656