اظلاعیه مهم در خصوص همایش بزرگ راهکارهای بازاریابی نوین و افزایش فروش مورخ 21 مرداد

ضمن تشکر و قدردانی بابت ثبت نام و حضور در همایش بزرگ راهکار های بازاریابی نوین و افزایش فروش به اطلاع می رساند، پذیرش از ساعت 8 الی 8:30 صبح و اتمام همایش ساعت 19:00 در مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی واقع در اتوبان حقانی انجام می شود.همراه داشتن کارت شناسایی الزامی می باشد.

دبیرخانه کنسرسیوم کسب و کار اینترنتی