zzzzzzzzz وبلاگ

انتظار می رود اقتصاد الکترونیک در سال 2015 و سالهای آینده، مسیری صعودی و رشدی سریع داشته باشد. به عنوان یک کارآفرین، این فرصت برای رسیدن به  موفقیت و پایداریِ مهیج ، امیدوار کننده و جذاب است.

خواه در گذشته با مساله آغاز نمودن تجارت الکترونیک درگیر شده باشید و یا در آینده با اولین  سرمایه در فکر شروع آن باشید باید بدانید که اکنون زمان آن رسیده تا اولین گام را در این مسیر بردارید.

chanel وبلاگ

 

مزیت رقابتی مجموعه ایی از عوامل یا توانمندی هایی است که یک کمپانی یا شرکت را به عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد وهمچنین ارتباط مستقیم با ارزش های مورد نظر مشتری دارد بنابراین برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان هم باید به موقعیت خارجی خود توجه کند و هم توانمندی های داخلی خود را مورد توجه قرار دهد.

978 وبلاگ


در ایمیل مارکتینگ برای هر کدام از ایمیل های کسب و کاری حدودا یک دلار می پردازند اگرچه ایمیل در مقایسه با رسانه های اجتماعی و روند های در حال ظهور مانند تبلیغات بومی غیر جذاب است اما این روش می تواند به طور مداوم برای بازاریان، محیط جذاب تری را به وجود آورد.
دراینجا یک چک لیست خلاصه از 5 مورد از ملزومات استراتژی ایمیل را معرفی می کنیم:

Visionary_Business_Model_Innovation_280x185 وبلاگ

نگرش به كسب و كار ، عبارت است از آمادگيرواني براي انجام كار، كه اين آمادگي رواني مي تواند مثبت، منفي يا خنثي باشد.
• نگرش منفي نسبت به كسب و كار
وقتي به هر دليلي، فرد از انجام كارخوشش نيايد و به دنبال فرصتي بگردد تا از انجام كار شانه خالي كند و به اصطلاح از زير كار در برود، داراي نگرش منفي نسبت به كار است، كه البته اين نگرش مي تواند مبناي فلسفي داشته باشد. مثلا اين اعتقاد كه " عمر گران بهاست، چرا با كار كردن به هدر بدهيم؟" ، بيانگر نگرش منفي به كسب و كار است. در اين اعتقاد، اساس لذت بردن از زندگي، خوش بودن، دم را غنيمت شمردن، به عيش و نوش پرداختن مصرف و تظاهر به مصرف كردن بدون كار است. اين نوع ديدگاه نسبت به كسب و كار ، مي تواند مبناي فلسفي نداشته باشد تنها به اين دليل پديد آيد كه فرد، شرايط كار را نا عادلانه ارزيابي كند.
• نگرش خنثي نسبت به كار
اين نگرش ، بيانگر وضعيتي است كه فرد هيچاحساس مثبت يا منفي اي نسبت به كسب و كار ندارد و انجام كار را يك تكليف در برابر دستمزدي كه به او مي دهند، ارزيابي مي كند. در اين حالت، فرد از كار انتظار محدودي دارد و به همين دليل، مشكلات و نارسايي هاي محيط كار ، وي را زياد ناراحت نمي كند؛ چون به لحاظ رواني پذيرفته است كه كاري به اين امور نداشته باشد و به اندازه اي كه از او خواسته شده است، كار خود را انجام دهد. چون فردي، احساس تعلق خاطر به كسب و كار نمي كند و برنامه ي دراز مدتي براي آن ندارد.
• نگرش مثبت به كسب و كار
نگرشي است كه فرد با عشق و علاقه به كار مي نگرد و كسب و كار را عامل موفقيت فردي و اجتماعي مي داند و از انجام كار ، احساس رضايت و شادماني مي كند. شايد نتوان از نظر فلسفي دقيقا به اين سوال پاسخ داد كه انسان در حالت طبيعي و بر اساس فطرت و ذات خود، دوستار كار يا بيزار از آن است يا نسبت به آن بي تفاوت است؛ ولي مي توان با قطعيت بيشتري اعلام كرد كه دستاورد هاي عظيم بشريت ، مديون كار و تلاش انسان هاست.
نوع نگرش مردم يك جامعه به كسب و كار، در كميت. و كيفيت انجام كار توسعه ي جامعه نقش مؤثري دارد. يكي از عوامل مهم عدم توسعه اقتصادي كشورمان نيز ناشي از فقدان نگرش مثبت گروه هاي مختلف اجتماعي به كسب و كار است.
وجود نگرش سنتي و غير صحيح در جامعه ايران كه كار بيش از زندگي بخور و نمير را نوعي حرص و طمع در جهت ثروت اندوزي تلقي مي كند، عامل مهمي در تقويت نگرش منفي به كسب و كار است. اين نگرش كه كار و تلاش و انباشت ثروت ناشي از كار آفريني ، نبوغ و خلاقيت و تلاش را مذموم مي داند، بايد تصحيح و به نگرش مثبت تبديل گردد. از سوي ديگر ، اين نگرش سنتي نيز كه دولت را متصدي همه امور جامعه و به اصطلاح همه كاره و به تبع آن مسؤول همه امور مي داند، بايد تعديل گردد تا گرايش به فعاليت هاي اقتصادي خصوصي به وجود آمده ، از ميزان گرايش به مشاغل دولتي كاسته شود. ضرب المثل معروف " آب باريكه " گوياي اين گرايش سنتي ايرانيان به كار هاي دولتي است كه هرچند كم، اما استمرار آن موجب نوعي اطمينان از آينده است.
در مقاله بعد موانع نگرش مثبت به كسب و كار در ايرانيان را بررسي خواهيم كرد.

sales-process-5101 وبلاگ

صاحب نظران مختلف ، مراحل ایجاد و توسعه کسب و کار های کوچک را در قالب های متعددی تقسیم بندی کرده اند. به طور سنتی چرخه ی حیات این نوع کسب و کار ها را می توان در قالب پنج مرحله بررسی کرد :

1 – مرحله ی ایجاد کسب و کار :

مرحله ی اول شامل فعالیت های مرتبط با شکل گیری اولیه کسب و کار است. در مرحله ی آغازین ، فرآیند کارآفرینانه ایجاد شده و خلاقیت مورد نیاز است. برای انباشت و کسب منابع مالی و غیر مالی ، به خلاقیت ، ارزیابی و شبکه سازی است . در این مرحله؛ هدف کلی، ماموریت و جهت کسب و کار در قالب استراتژی کار آفرینانه مشخص می شود.