نوآوري و كارآفريني

کتاب الکترونیکی نوآوري و كارآفريني

پژوهشكده تحقيقات استراتژيك
گروه پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي

بسياري از صاحب نظران و محققان از دنياي امروزي به عنوان عصر عدم تداوم ياد مي كنند. عصر عدم تداوم به اين معناست كه ديگر تجارب و راه حل هاي گذشته براي مسائل جار ي و آينده سازمان كارگشا نيستند و بايد به شيوه اي ديگر انديشيد و به دنبال راهكارهاي جديد سا زماني با ساختارهاي نوين بود تا بتوان كالا و خدمات را با حداقل هزينه و با كيفيت برتر متناسب با نيازها و سليقه هاي مشتري، توليد كرد . بنابراين اگر قرار است اقتصادي موفق داشته باشيم نياز به شركت هاي موفق در محيط هاي رقابتي داريم و اين امر مستلزم داشتن نيروي ان ساني پرتوان و خود اتكا، داراي روحي ه خلاق و كارآفرين است . در نتيجه كارآفريني،خلاقيت، نوآوري و كسب و كارهاي مخاطره آميز، سوخت موتور اقتصاد مدرن را فراهم مي كنند؛ يعني در هر سازمان اگر بستر كارآفريني فراهم آيد اشتغال زايي ايجاد مي شود و عامل انتقال فن آوري خواهد شد . تجربه دنياي امروز نشان داده است كه نوآوري هاي مهم و پيشرفت هاي تكنولوژيكي، در سازمان ها و شركت هاي بزرگ دولتي اتفاق نخواهد افتاد . قابليت تطبيق با بازار و نياز روز، از يك ساختار بزرگ پيچيده ، ساخته نيست در نتيجه براي پيشرفت سريع و ارائ ه محصولا ت جديد، تنها راه مؤثر، ايجاد و توسعه شرايطي است كه فعاليت هاي اقتصادي كوچك بتوانند تأسيس شوند و رقابت كنند.                            مهم ترين دستاورد كارآفريني براي توسعه كشور ايجاد اشتغال، رفاه،ثروت و شناخت فرصت هاي مناسب است و حتي عده اي معتقدند كه كارآفريني مي تواند به عنوان يك مكانيزم، موجب افزايش بهره وري در سازمان شود به طوري كه امروزه كشورهاي توسعه يافته از يك زاويه جديد شركت هاي خود را در يك محيط كاملاً متغير، پويا نگه داشته اند و علت آن كشف و پرورش انسان هاي خاصي است كه نقش آفريني مي كنند و موجب ايجاد بستر موفقيت ها مي شوند. شومپيتر معتقد است: كارآفريني نيروي محرك اصلي در توسعه اقتصادي است . چنانكه ژاپن بعد از جنگ جهاني، توسعه خود را مديون افراد خلاق و كارآفرين مي داند. ماتسوشيتا به خاطر اعتقاد و اتكاء به خود و داشتن روحيه خودباوري، خلاقيت و كارآفريني توانست از طريق كا رگري در ويتنام و باربري در كارخانه هاي سيمان به مرحل ه مديريت يكي از موفق ترين صنايع ژاپن دست يابد . بنابراين مي توان ادعا كرد كه سازندگي و توسعه جامعه در گرو افراد و مديران كارآفرين است.                            مجموعه اي را كه در پيش رو داريد حاصل تلاش آقاي علي شاه حسيني و تعداد ي ديگر از محققان مي باشد كه در قلمرو كارآفريني مشغول پژوهش مي باشند. قطعاً اشكالات و نقايصي در نوشتار اين عزيزان مشاهده خواهيد نمود . اميدواريم با ارسال نظرات و پيشنهادات اصلاحي خود اين مركز را در انجام هرچه بهتر كارهاي پژوهشي يا ديگر باشيد. 

 

برای دانلود کتاب الکترونیکی اینجا کلیک کنید

 

 

  • Created on .
  • Hits: 30435