مزایای ایجاد کسب و کار های کوچک کارآفرینانه

Entrepreneurial مزایای ایجاد کسب و کار های کوچک کارآفرینانه

با وجود امکان ورشکستگی در کسب و کار های کوچک ، افراد تمایل دارند  برای خود کار کنند و شرکت های کوچکف در حال رشدند. ایجاد شرکت های کوچک از جنبه های مختلف دارای مزیت اند ، که به برخی از این موارد اشاره می شود :

استقلال 

بیشتر صاحبان کسب و کار های کوچک از این که رئیس خودشان باشند ، لذت می برند . آنان دوست دارند در انجام کار ها ، دارای آزادی باشند . اگرچه در اغلب موارد، همراه استقلال، مقدار زیادی مسولیت نیز وجود دارد؛ با این حال انان تمایل به چنین وضعیتی دارند. 

 

فرصت های مالی 

دلیل مهم دیگری که افراد دوست دارند به سمت ایجاد کسب و کار کوچک بروند ، فرصت مالی است . بیشتر صاحبان کسب و کار کوچک، نسبت به آنان که برای فرد دیگری کار می کنند، پول بیشتری را در شرکت به جریان می اندازند.

خدمت اجتماعی

بعضی اوقات، یک فرد تشخیص می دهد که کالا یا خدمت خاصی در دسترس نیست. اگر فرد به این باور دست یابد که جامعه برای جنین محصولی تقاضا دارد، او یک شرکت راه اندازی می کند تا چنین محصولی را فراهم کند . 

امنیت شغلی

وقتی که فردی خودش صاحب کسب و کاری شود، از نظر امنیت شغلی تامین خواهد شد و افراد می توانند تا هر زمانی که بخواهند کار کنند.

اشتغال خانوادگی

مزیت دیگر این است که فرصت برای اعضای خانواده فراهم می شود تا مکانی برای اشتغال بیابند . این امر، مزایای دیگری نیز دارد که از آن جمله می توان به روحیه بالاتر، اعتماد بیشتر و ... اشاره کرد . 

ایجاد چالش

تحقیقات نشان می دهد صاحبان کسب و کاری موفق بوده اند که یک شانس موفقیت و یک شانس شکست داشته اند ؛ که این باعث چالشی می شود که به آنان رضایت روانی می دهد . 

واژه های کسب و کار کوچک و کارآفرینی ، به علت نزدیکی زیاد به یکدیگر، بعضی اوقات به جای هم به کار گرفته می شوند . بنابراین ما نیز می توانیم صاحب کسب و کار کوچک و کارآفرین را مترادف بدانیم . 

 منبع: مبانی کار آفرینی / احمد پور و مقیمی / نشر فراندیش

chanel مزایای ایجاد کسب و کار های کوچک کارآفرینانه

 

  • Created on .
  • Hits: 8407