طراحی مدل کسب و کار و تجاری سازی ایده

bmd

طول دوره: 12 ساعت

  • توضیح و تفهیم ضرورت داشتن طرح کسب و کار (Business Model)
  • معرفی مدل های مختلف کسب درآمد اینترنتی
  • معرفی و آموزش بوم کسب و کار (Canvas)
  • تکمیل عملی بوم کسب و کار هر شرکت کننده
  • مشاوره و انتخاب مدل کسب و کار برای هر شرکت کننده با توجه به ایده انتخابی ودانش و توانایی های فرد شرکت کننده