انواع نگرش ها به كسب و كار

نگرش به كسب و كار ، عبارت است از آمادگيرواني براي انجام كار، كه اين آمادگي رواني مي تواند مثبت، منفي يا خنثي باشد.
• نگرش منفي نسبت به كسب و كار
وقتي به هر دليلي، فرد از انجام كارخوشش نيايد و به دنبال فرصتي بگردد تا از انجام كار شانه خالي كند و به اصطلاح از زير كار در برود، داراي نگرش منفي نسبت به كار است، كه البته اين نگرش مي تواند مبناي فلسفي داشته باشد. مثلا اين اعتقاد كه " عمر گران بهاست، چرا با كار كردن به هدر بدهيم؟" ، بيانگر نگرش منفي به كسب و كار است. در اين اعتقاد، اساس لذت بردن از زندگي، خوش بودن، دم را غنيمت شمردن، به عيش و نوش پرداختن مصرف و تظاهر به مصرف كردن بدون كار است. اين نوع ديدگاه نسبت به كسب و كار ، مي تواند مبناي فلسفي نداشته باشد تنها به اين دليل پديد آيد كه فرد، شرايط كار را نا عادلانه ارزيابي كند.
• نگرش خنثي نسبت به كار
اين نگرش ، بيانگر وضعيتي است كه فرد هيچاحساس مثبت يا منفي اي نسبت به كسب و كار ندارد و انجام كار را يك تكليف در برابر دستمزدي كه به او مي دهند، ارزيابي مي كند. در اين حالت، فرد از كار انتظار محدودي دارد و به همين دليل، مشكلات و نارسايي هاي محيط كار ، وي را زياد ناراحت نمي كند؛ چون به لحاظ رواني پذيرفته است كه كاري به اين امور نداشته باشد و به اندازه اي كه از او خواسته شده است، كار خود را انجام دهد. چون فردي، احساس تعلق خاطر به كسب و كار نمي كند و برنامه ي دراز مدتي براي آن ندارد.
• نگرش مثبت به كسب و كار
نگرشي است كه فرد با عشق و علاقه به كار مي نگرد و كسب و كار را عامل موفقيت فردي و اجتماعي مي داند و از انجام كار ، احساس رضايت و شادماني مي كند. شايد نتوان از نظر فلسفي دقيقا به اين سوال پاسخ داد كه انسان در حالت طبيعي و بر اساس فطرت و ذات خود، دوستار كار يا بيزار از آن است يا نسبت به آن بي تفاوت است؛ ولي مي توان با قطعيت بيشتري اعلام كرد كه دستاورد هاي عظيم بشريت ، مديون كار و تلاش انسان هاست.
نوع نگرش مردم يك جامعه به كسب و كار، در كميت. و كيفيت انجام كار توسعه ي جامعه نقش مؤثري دارد. يكي از عوامل مهم عدم توسعه اقتصادي كشورمان نيز ناشي از فقدان نگرش مثبت گروه هاي مختلف اجتماعي به كسب و كار است.
وجود نگرش سنتي و غير صحيح در جامعه ايران كه كار بيش از زندگي بخور و نمير را نوعي حرص و طمع در جهت ثروت اندوزي تلقي مي كند، عامل مهمي در تقويت نگرش منفي به كسب و كار است. اين نگرش كه كار و تلاش و انباشت ثروت ناشي از كار آفريني ، نبوغ و خلاقيت و تلاش را مذموم مي داند، بايد تصحيح و به نگرش مثبت تبديل گردد. از سوي ديگر ، اين نگرش سنتي نيز كه دولت را متصدي همه امور جامعه و به اصطلاح همه كاره و به تبع آن مسؤول همه امور مي داند، بايد تعديل گردد تا گرايش به فعاليت هاي اقتصادي خصوصي به وجود آمده ، از ميزان گرايش به مشاغل دولتي كاسته شود. ضرب المثل معروف " آب باريكه " گوياي اين گرايش سنتي ايرانيان به كار هاي دولتي است كه هرچند كم، اما استمرار آن موجب نوعي اطمينان از آينده است.
در مقاله بعد موانع نگرش مثبت به كسب و كار در ايرانيان را بررسي خواهيم كرد.

چاپ ایمیل

چرخه حیات کسب و کار کارآفرینانه

صاحب نظران مختلف ، مراحل ایجاد و توسعه کسب و کار های کوچک را در قالب های متعددی تقسیم بندی کرده اند. به طور سنتی چرخه ی حیات این نوع کسب و کار ها را می توان در قالب پنج مرحله بررسی کرد :

1 – مرحله ی ایجاد کسب و کار :

مرحله ی اول شامل فعالیت های مرتبط با شکل گیری اولیه کسب و کار است. در مرحله ی آغازین ، فرآیند کارآفرینانه ایجاد شده و خلاقیت مورد نیاز است. برای انباشت و کسب منابع مالی و غیر مالی ، به خلاقیت ، ارزیابی و شبکه سازی است . در این مرحله؛ هدف کلی، ماموریت و جهت کسب و کار در قالب استراتژی کار آفرینانه مشخص می شود.

 

چاپ ایمیل

چگونه اولویت ها را در یک استارت آپ بهتر تنظیم کنیم  (در 5 مراحله عملی)

اولویت بندی می تواند باعث شکست و یا درست ساختن کسب و کارتان بشود . در یک استارت آپ ، شما مقدار محدودی از منابعتان را در اختیار دارید ،  درآمدتان نسبتا کم است و سرمایه ای که در دست دارید انعطاف پذیری زیادی ندارد ، و البته علاوه بر این موارد ، شما زمان بسیار کمی برای اثبات خود و کسب و کارتان دارید. اگر انرژی و تلاشتان را صرف مسائلی کنید که اشتباه است،  به راحتی  در راه استارت آپ خود گمراه خواهید شد.

در همین راستا،  تشخیص درست و خوب  اولویت ها بسیار دشوار است، و در صورتی که بی تجربه هم باشید، تنظیم اولویت ها به طور موثر سخت خواهد بود . با پیروی از این پنج مرحله، شما می توانید تنظیم اولویت خود را بهبود ببخشید و استارت آپتان را در یک مسیر خوب حفظ کنید:

چاپ ایمیل

مزایای ایجاد کسب و کار های کوچک کارآفرینانه

با وجود امکان ورشکستگی در کسب و کار های کوچک ، افراد تمایل دارند  برای خود کار کنند و شرکت های کوچکف در حال رشدند. ایجاد شرکت های کوچک از جنبه های مختلف دارای مزیت اند ، که به برخی از این موارد اشاره می شود :

استقلال 

بیشتر صاحبان کسب و کار های کوچک از این که رئیس خودشان باشند ، لذت می برند . آنان دوست دارند در انجام کار ها ، دارای آزادی باشند . اگرچه در اغلب موارد، همراه استقلال، مقدار زیادی مسولیت نیز وجود دارد؛ با این حال انان تمایل به چنین وضعیتی دارند. 

چاپ ایمیل