طراحی بوم مدل کسب و کار جدید

طراحی بوم مدل کسب و کار جدید

بوم مدل کسب و کار توسط الکساندر استروالدر براساس آخرین کتابش "  هستی شناسی مدل کسب و کار " ارائه شده است که بلوک های سازمان یافته برای فعالیت ها را شرح می دهد. بوم مدل کسب و کار هم به کسب و کار های نوپا و هم آنهایی که مدتی است شروع به کار کرده اند، این توانایی را می دهد تا برنامه ریزی های مدیریت استراتژیک و طرح های بازاریابی به خوبی عملیاتی شوند.

طراحی این بوم،  مدل کسب و کار شما را سیستماتیک نشان می دهد، و شما می توانید آزادانه هر یک از اجزای کسب و کار خود را در عناصر بوم خود بچینید. (این همچنین بدین معنی است که شما لازم نیست تمام قسمت ها را تعریف کنید و تمام فیلد ها را پر کنید). لیست و سوالات زیر به شما کمک خواهد کرد برای ایده ی بکر خود مدل کسب و کار دقیقی طراحی کنید.

 

1. شرکای اصلی:

الف ) شرکای اصلی و تامین کنندگان مالی شما چه کسانی هستند؟

ب) انگیزه برای مشارکت چیست؟

2 . فعالیت های کلیدی

 

الف ) ارزش پیشنهادی شما چه فعالیت های کلیدی لازم دارد؟

ب) چه فعالیت هایی در کانال های توزیع، روابط مشتری، درآمد و ...مهم است ؟

3. ارزش پیشنهادی

الف ) ارزش پیشنهادی که برای مشتری ارائه می شود چه قدر است؟

 ب) بررسی میزان رضایت کدامیک از مشتری ها واجب است؟

4 . رابطه با مشتری

الف) مشتری های مورد نظر شما چه نوع رابطه ای را با شما دوست دارند؟

ب ) چگونه می توان این رابطه را با هزینه و فرمت کاری خود ادغام کنید؟

5 . بخش مشتریان

الف) مشتریان شما مربوط به چه قشری از جامعه هستند؟

ب) چه کسانی جزو مهمترین مشتریان شما هستند؟

6 . منابع اصلی

الف) منابع اصلی مورد نیاز ارزش پیشنهادی شما چیست؟

ب) چه منابعی در کانال های توزیع، روابط مشتری، درآمد و ... مهمتر هستند؟

7. کانال توزیع

الف) مشتریان شما از طریق چه کانال هایی دوست دارند به محصول یا خدمات شما دسترسی پیدا کنند؟

ب) کدام کانال ها بهتر کار می کنند؟ چه مقدار هزینه در بر دارد؟ چگونه می توان آن را با روال زندگی و کا و روزمره ی شما و مشتریانتان ادغام کرد؟

8. ساختار هزینه

الف) بیشترین هزینه در کسب و کار شما مربوط به کدام قسمت است؟

ب) کدامیک از منابع و یا فعالیت های اصلی نیازمند هزینه بیشتری است؟

9. جریان در آمد

الف) چه ارزشی موجب جلب مشتری می شود و او را مجاب به خرید از شما می کند؟

ب) آنها ترجیح می دهند برای چه چیزی هزینه کنند؟ و اخیرا چگونه و چرا هزینه کرده اند؟

ج) هر یک از جریان های در آمدی که دارید چه درصدی از در آمد کل شما را در بر می گیرد؟

 

منبع : www.canvanizer.com

 

چاپ ایمیل